G01922 SurveyApr 15   E01004 SurveyApr 13   R00190 SurveyApr 12  
K01525 SurveyApr 11   G01921 SurveyApr 05   V00533 SurveyApr 02  
V00532 SurveyMar 27   N13307 SurveyMar 23   V00531 SurveyMar 22  
M00093 SurveyMar 21   V00530 SurveyMar 20   G01918 SurveyMar 19  
G01915 SurveyMar 18   N12147 SurveyMar 17   D04062 SurveyMar 15  
G01913 SurveyMar 14   N16119 SurveyMar 09   G01912 SurveyMar 08  
F00096 SurveyMar 07   V00529 SurveyMar 06   V00528 SurveyMar 04  
D07621 SurveyMar 03   V00525 SurveyMar 02   K01524 SurveyFeb 28  
F00093 SurveyFeb 27   V00522 SurveyFeb 26   V00521 SurveyFeb 25  
V00520 SurveyFeb 21   N00075 SurveyFeb 20   N17123 SurveyFeb 19  
V00520 SurveyFeb 17   F00092 SurveyFeb 16   P01071 SurveyFeb 13  
V00519 SurveyFeb 11   N11669 SurveyFeb 07   N02373 SurveyFeb 06  
K01521 SurveyFeb 04   N04081 SurveyFeb 02   N13117 SurveyFeb 01  
C01316 SurveyJan 29   R02016 SurveyJan 28   N07928 SurveyJan 26  
N18462 SurveyJan 24   N15047 SurveyJan 23   V00518 SurveyJan 22  
N05264 SurveyJan 21   P01070 SurveyJan 20   V00517 SurveyJan 18  
G01909 SurveyJan 15   G01906 SurveyJan 13   V00515 SurveyJan 12  
V00510 SurveyJan 11   V00514 SurveyJan 10   F00085 SurveyJan 09  
V00513 SurveyJan 05   V00512 SurveyJan 04   V00511 SurveyJan 03