N15099 SurveyDec 12   V00498 SurveyDec 05   P01067 SurveyDec 04  
V00508 SurveyDec 03   N12703 SurveyNov 30   V00507 SurveyNov 29  
V00503 SurveyNov 27   D00573 SurveyNov 24   N09954 SurveyNov 22  
V00501 SurveyNov 21   V00500 SurveyNov 20   V00498 SurveyNov 19  
N04078 SurveyNov 18   H01021 SurveyNov 17   V00497 SurveyNov 16  
P01066 SurveyNov 15   V00497 SurveyNov 14   V00491 SurveyNov 13  
H01019 SurveyNov 12   V00493 SurveyNov 10   V00349 SurveyNov 09  
V00491 SurveyNov 07   V00263 SurveyNov 06   V00484 SurveyNov 05  
V00488 SurveyNov 03   V00349 SurveyNov 02   K01515 SurveyOct 31  
R00593 SurveyOct 30   K01514 SurveyOct 29   N11064 SurveyOct 28  
D04488 SurveyOct 27   G01901 SurveyOct 23   R01565 SurveyOct 21  
H01015 SurveyOct 20   G01900 SurveyOct 17   V00486 SurveyOct 13  
V00484 SurveyOct 12   V00483 SurveyOct 11   N06189 SurveyOct 08  
V00482 SurveyOct 06   P01064 SurveyOct 05   V00479 SurveyOct 04  
N11123 SurveyOct 03   N11125 SurveyOct 02   V00478 SurveyOct 01  
A00838 SurveySep 29   P00724 SurveySep 28   K01512 SurveySep 27  
N10319 SurveySep 26   V00477 SurveySep 24   M00089 SurveySep 23  
N06410 SurveySep 22   M00088 SurveySep 21   V00475 SurveySep 20  
V00474 SurveySep 18   V00471 SurveySep 17   A00838 SurveySep 16  
H00079 SurveySep 15   M00087 SurveySep 13   V00467 SurveySep 12  
N18087 SurveySep 11   V00149 SurveySep 08   K01507 SurveySep 03  
D01829 SurveySep 02   R00118 SurveySep 01   P01062 SurveyAug 31  
K01497 SurveyAug 30   V00470 SurveyAug 29   V00467 SurveyAug 28  
K01505 SurveyAug 27   R00474 SurveyAug 26   N13251 SurveyAug 24  
V00467 SurveyAug 23   N07340 SurveyAug 22   R01205 SurveyAug 19  
R01571 SurveyAug 18   V00468 SurveyAug 17   H01011 SurveyAug 16  
H00758 SurveyAug 15   V00467 SurveyAug 14   R00130 SurveyAug 13  
V00466 SurveyAug 09   P01060 SurveyAug 08   V00464 SurveyAug 07  
P01060 SurveyAug 06   N02920 SurveyAug 02   N05170 SurveyAug 01  
V00463 SurveyJul 30   N03034 SurveyJul 29   K01493 SurveyJul 28  
N16909 SurveyJul 27   V00162 SurveyJul 26   V00434 SurveyJul 25  
V00462 SurveyJul 24   V00460 SurveyJul 23   K01098 SurveyJul 22  
P01058 SurveyJul 20   V00459 SurveyJul 16   V00458 SurveyJul 15  
N13213 SurveyJul 12   G00071 SurveyJul 10   H01008 SurveyJul 09  
P01055 SurveyJul 06   N03513 SurveyJul 04   G00148 SurveyJun 24  
V00018 SurveyJun 21   N09832 SurveyJun 20   N10354 SurveyJun 16  
K01487 SurveyJun 15   N08600 SurveyJun 14   N13361 SurveyJun 10  
F00066 SurveyJun 07   F00065 SurveyJun 06   P00253 SurveyJun 02  
F00064 SurveyJun 01   N10325 SurveyMay 30   N00827 SurveyMay 29  
N12391 SurveyMay 28   G01896 SurveyMay 26   G01895 SurveyMay 25  
H01006 SurveyMay 23   F00063 SurveyMay 22   M00083 SurveyMay 18  
G01893 SurveyMay 15   K01418 SurveyMay 09   K01479 SurveyMay 08  
N08206 SurveyMay 04   N11264 SurveyMay 02   P00925 SurveyApr 29  
G01474 SurveyApr 28   N14412 SurveyApr 25   H01005 SurveyApr 24  
V00377 SurveyApr 23   E00971 SurveyApr 22   M00082 SurveyApr 19  
G00156 SurveyApr 18   K01476 SurveyApr 15   N06652 SurveyApr 13  
N11161 PictureApr 11   V00442 SurveyApr 08   D08301 SurveyApr 07  
N17419 SurveyApr 04   K01476 SurveyApr 03   V00456 SurveyMar 30  
V00454 SurveyMar 28   V00452 SurveyMar 27   P01053 SurveyMar 23  
V00453 SurveyMar 21   N15081 SurveyMar 18   K01475 SurveyMar 14  
N05744 SurveyMar 13   H01004 SurveyMar 10   K01471 SurveyMar 09  
P01052 SurveyMar 08   P01051 SurveyMar 07   F00062 SurveyMar 04  
V00451 SurveyMar 03   P01049 SurveyMar 02   V00450 SurveyMar 01  
R00227 SurveyFeb 28   P01051 SurveyFeb 27   R00513 SurveyFeb 26  
G01890 SurveyFeb 23   V00448 SurveyFeb 21   K01447 SurveyFeb 19  
R01027 SurveyFeb 18   P01050 SurveyFeb 14   V00446 SurveyFeb 13  
P01047 SurveyFeb 12   V00444 SurveyFeb 10   P01048 SurveyFeb 09  
V00445 SurveyFeb 07   P00564 SurveyFeb 05   T00755 SurveyFeb 03  
K01446 SurveyFeb 02   V00444 SurveyFeb 01   N02475 SurveyJan 31  
N02287 SurveyJan 29   G00427 SurveyJan 27   D08202 SurveyJan 26  
H00082 SurveyJan 25   V00443 SurveyJan 24   P01045 SurveyJan 23  
R00140 SurveyJan 22   V00442 SurveyJan 20   N14308 SurveyJan 19  
C01315 SurveyJan 17   N03091 SurveyJan 16   T00413 SurveyJan 15  
N07181 SurveyJan 14   H00141 SurveyJan 13   F00057 SurveyJan 12  
V00441 SurveyJan 09   N10425 SurveyJan 05   V00440 SurveyJan 04  
D03303 SurveyJan 02   V00439 SurveyJan 01