R01565 SurveyOct 21   H01015 SurveyOct 20   G01900 SurveyOct 17  
V00486 SurveyOct 13   V00484 SurveyOct 12   V00483 SurveyOct 11  
N06189 SurveyOct 08   V00482 SurveyOct 06   P01064 SurveyOct 05  
V00479 SurveyOct 04   N11123 SurveyOct 03   N11125 SurveyOct 02  
V00478 SurveyOct 01   A00838 SurveySep 29   P00724 SurveySep 28  
K01512 SurveySep 27   N10319 SurveySep 26   V00477 SurveySep 24  
M00089 SurveySep 23   N06410 SurveySep 22   M00088 SurveySep 21  
V00475 SurveySep 20   V00474 SurveySep 18   V00471 SurveySep 17  
A00838 SurveySep 16   H00079 SurveySep 15   M00087 SurveySep 13  
V00467 SurveySep 12   N18087 SurveySep 11   V00149 SurveySep 08  
K01507 SurveySep 03   D01829 SurveySep 02   R00118 SurveySep 01  
P01062 SurveyAug 31   K01497 SurveyAug 30   V00470 SurveyAug 29  
V00467 SurveyAug 28   K01505 SurveyAug 27   R00474 SurveyAug 26  
N13251 SurveyAug 24   V00467 SurveyAug 23   N07340 SurveyAug 22  
R01205 SurveyAug 19   R01571 SurveyAug 18   V00468 SurveyAug 17  
H01011 SurveyAug 16   H00758 SurveyAug 15   V00467 SurveyAug 14  
R00130 SurveyAug 13   V00466 SurveyAug 09   P01060 SurveyAug 08  
V00464 SurveyAug 07   P01060 SurveyAug 06   N02920 SurveyAug 02  
N05170 SurveyAug 01   V00463 SurveyJul 30   N03034 SurveyJul 29  
K01493 SurveyJul 28   N16909 SurveyJul 27   V00162 SurveyJul 26  
V00434 SurveyJul 25   V00462 SurveyJul 24   V00460 SurveyJul 23  
K01098 SurveyJul 22   P01058 SurveyJul 20   V00459 SurveyJul 16  
V00458 SurveyJul 15   N13213 SurveyJul 12   G00071 SurveyJul 10  
H01008 SurveyJul 09   P01055 SurveyJul 06   N03513 SurveyJul 04  
G00148 SurveyJun 24   V00018 SurveyJun 21   N09832 SurveyJun 20  
N10354 SurveyJun 16   K01487 SurveyJun 15   N08600 SurveyJun 14  
N13361 SurveyJun 10   F00066 SurveyJun 07   F00065 SurveyJun 06  
P00253 SurveyJun 02   F00064 SurveyJun 01   N10325 SurveyMay 30  
N00827 SurveyMay 29   N12391 SurveyMay 28   G01896 SurveyMay 26  
G01895 SurveyMay 25   H01006 SurveyMay 23   F00063 SurveyMay 22  
M00083 SurveyMay 18   G01893 SurveyMay 15   K01418 SurveyMay 09  
K01479 SurveyMay 08   N08206 SurveyMay 04   N11264 SurveyMay 02  
P00925 SurveyApr 29   G01474 SurveyApr 28   N14412 SurveyApr 25  
H01005 SurveyApr 24   V00377 SurveyApr 23   E00971 SurveyApr 22  
M00082 SurveyApr 19   G00156 SurveyApr 18   K01476 SurveyApr 15  
N06652 SurveyApr 13   N11161 PictureApr 11   V00442 SurveyApr 08  
D08301 SurveyApr 07   N17419 SurveyApr 04   K01476 SurveyApr 03  
V00456 SurveyMar 30   V00454 SurveyMar 28   V00452 SurveyMar 27  
P01053 SurveyMar 23   V00453 SurveyMar 21   N15081 SurveyMar 18  
K01475 SurveyMar 14   N05744 SurveyMar 13   H01004 SurveyMar 10  
K01471 SurveyMar 09   P01052 SurveyMar 08   P01051 SurveyMar 07  
F00062 SurveyMar 04   V00451 SurveyMar 03   P01049 SurveyMar 02  
V00450 SurveyMar 01   R00227 SurveyFeb 28   P01051 SurveyFeb 27  
R00513 SurveyFeb 26   G01890 SurveyFeb 23   V00448 SurveyFeb 21  
K01447 SurveyFeb 19   R01027 SurveyFeb 18   P01050 SurveyFeb 14  
V00446 SurveyFeb 13   P01047 SurveyFeb 12   V00444 SurveyFeb 10  
P01048 SurveyFeb 09   V00445 SurveyFeb 07   P00564 SurveyFeb 05  
T00755 SurveyFeb 03   K01446 SurveyFeb 02   V00444 SurveyFeb 01  
N02475 SurveyJan 31   N02287 SurveyJan 29   G00427 SurveyJan 27  
D08202 SurveyJan 26   H00082 SurveyJan 25   V00443 SurveyJan 24  
P01045 SurveyJan 23   R00140 SurveyJan 22   V00442 SurveyJan 20  
N14308 SurveyJan 19   C01315 SurveyJan 17   N03091 SurveyJan 16  
T00413 SurveyJan 15   N07181 SurveyJan 14   H00141 SurveyJan 13  
F00057 SurveyJan 12   V00441 SurveyJan 09   N10425 SurveyJan 05  
V00440 SurveyJan 04   D03303 SurveyJan 02   V00439 SurveyJan 01